خدمات

خدماتی که تیم ما می تواند ارئه نماید شامل:
۱- انجام کلیه امور مربوط به برنامه ریزی و کنترل پروژه از فاز صفر تا صد
a. تهیه برنامه زمان بندی اولیه در نرم افزارهای مختلف : در این قسمت کلیه فعالیت های مورد نظر در پروژه شما شناسایی شده، روابط مشخص گردیده، احجام فعالیت ها شناسایی می شود.
b. تهیه فایل PMS پروژه
c. تهیه کلیه فرمت های گزارش های روزانه، هفتگی ، ماهانه
d. تهیه فایل آنالیز تاخیرات
e. برگزاری جلسات آنالیز گزارشات و تاخیرات پروژه در راستای افزایش راندمان کاری پروژه و شناسایی نقاط ضعف
f. تهیه صورت وضعیت های پروژه
g. تهیه بانک های اطلاعاتی مربوط به گزارشات به صورت نرم افزاری
h. کنترل کامل وضعیت پروژه و اطلاع رسانی دقیق به مدیران پروژه
۲- مشاوره در زمینه مدیریت پروژه
a. طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه در شرکت شما
b. بازبینی کلیه فعالیت ها و وضع موجود برنامه ها و امور و در صورت نیاز اصلاح آن ها
c. استقرار سیستم کنترل پروژه
۳- آموزش
a. آموزش کلیه نرم افزارهای مرتبط ( P5-P6-P8.1-P8.3 – MSP)
b. آموزش استاندارد PMBOK
c. آموزش کاربردهای اکسل در کنترل پروژه
d. آموزش تهیه بانک های مختلف نرم افزاری در پروژه
e. تهیه WBS
کلیه این موارد در پروژهای نفت و گاز، فولاد،کارخانجات صنعتی ، ساختمان و خطوط تولیدی کارخانجات  انجام شده است.