محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی (Physical%Complete) در مدیریت پروژه:

  • انتشار در : ۰۸ ارد ۱۳۹۶
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

همانطوری که از عنوان موضوع پیداست مقادیر پیشرفت را بر اساس فیزیک کار نمایش می دهد. فیزیک فعالیت های مختلف با واحدهای مختلف مشخص می شود، به عبارتی هر فعالیت حجم خاص با یک واحد اندازه گیری خاص دارد که تمامی فعالیت های مربوط به یک سطح دارای واحد یکسان نیستند. محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی (Physical%Complete) یا همان پیشرفت های واقعی (Actual) پروژه به روش ساده به شکل زیر قابل انجام است. تمامی این محاسبات در فایل PMS انجام می گردد که در آموزش های بعدی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

۱-فرض کنید یک پروژه پایپینگ لوله های کربن استیل با فعالیت های زیر در اختیار داشته باشید.

11

۲-محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی در دو سطح برای این پروژه انجام می گیرد.

برای دیدن ادامه مطلب عضو سایت شوید.عضویت رایگان است

برچسب ها :دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)