شناوری منفی ( Negative Float ) در پریماورا و شیوه رفع آن :

  • انتشار در : ۱۱ ارد ۱۳۹۶
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

یکی از مشکلاتی که گاهی در برنامه های زمان بندی مشاهده می شود وجود شناوری منفی در آن است که نشان دهنده مشکلاتی در زمان بندی است اما زیاد نگران نباشید وجود شناوری منفی معمولاً نشان دهنده اشتباه بودن برنامه زمان بندی نیست بلکه نشان دهنده مشکلات در زمان پایان واقعی پروژه می باشد. برای درک کامل این مطلب آموزش زیر را دنبال کنید. شناوری منفی به دو دلیل ایجاد خواهد شد.

الف – تعریف قید برای کل پروژه

ب- تعریف قید برای فعالیت های پروژه

۱-فرض کنید پروژه ای به شکل زیر در دسترس داشته باشید.

11

۲-ستون شناوری کل (Total Float) را با استفاده از ابزار Columns به نما اضافه کنید و وضعیت شناوری ها را مشاهده کنید.

12

۳-اکنون به نمای Project رفته و در این نما بر روی پروژه مورد نظر کلیک کنید تا انتخاب شود. سپس در بخش Details در قسمت پایین این نما زبانه Dates را انتخاب کنید. به تاریخ پایان پروژه دقت کنید.

13

۴-اکنون برای پروژه یک قید تعریف کنید. برای این کادر در کادر Must Finish By یک تاریخ اجباری برای پایان پروژه تعریف کنید به گونه ای که چند روز زودتر از تاریخ طبیعی پایان پروژه که طبق روابط و زمان های تعریف شده در کادر Finish مشخص شده است بیشتر باشد. برای این پروژه تاریخ پایان در این کادر ۱۶-March-2017 می باشد که من قیدی با تاریخ ۱۲-March-2017 تعریف می کنم. بعد از تعریف قید دوباره پروژه را Schedule کنید.

14

نتیجه را در ستون شناوری کل در صفحه فعالیت ها به شکل زیر مشاهده می کنید. معنی شناوری منفی طبق این آموزش مشخص کننده این است که پروژه در حالت طبیعی طبق شبکه ایجاد شده باید در تاریخ خاصی با زمان خاصی تمام شود اما کاربر قید تعریف می کند و برنامه را جبر به اتمام در تاریخ دیگری که زودتر از تاریخ طبیعی است می کند که به اندازه همان روزها شناوری منفی ایجاد خواهد شد. در این پروژه بین تاریخ ۱۲-March تا ۱۶-March فاصله زمانی ۵ روزه وجود دارد که به صورت شناوری منفی ۵ روزه در پروژه نمایش داده می شود.

15

این در حالت در صورت تعریف کرده قید برای فعالیت ها نیز ایجاد خواهد شد. راه از بین بردن شناوری منفی این است که قیدهای تعریف شده را حذف کنید و دوباره برنامه را زمان بندی نمایید.

برچسب ها :مطالب مرتبط

دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)