فعالیت های پیش برنده (Driving) در پریماورا:

  • انتشار در : ۱۴ ارد ۱۳۹۶
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

۱-فرض کنید پروژه ای به شکل زیر را در اختیار دارید.

11

۲-هر یک از فعالیت های پروژه می تواند چندین پیش نیاز داشته باشد که بعضی از این پیش نیازها از نوع Driving است که سبب هل دادن و جابه جایی مسیر بحرانی می شود. شناسایی و کنترل این فعالیت ها سبب می شود که از افزایش زمان پروژه نیز بتوان جلوگیری نمود. منظور از Driving فعالیت های پیش نیازی است که در یک شبکه سبب جلورانده شدن فعالیت پس نیاز خود در پروژه می شود.

12

۳-برای مشاهده این نوع فعالیت ها وارد نمای Activities شوید و در Details زبانه Predecessors را انتخاب کنید.

13

۴-یکی از فعالیت های پروژه را انتخاب کنید. در زبانه Predecessors ستون های Driving/Free Float را اضافه نمایید. دلیل استفاده از ستون Free Float این است که شناوری ازاد هر فعالیت مدت زمانی است که یک فعالیت می تواند به تاخیر افتد بدون اینکه فعالیت بعد از آن به تاخیر افتد. در این نمونه پروژه فعالیت E دارای پیش نیازهای B/C/D می باشد. همانطور که در ستون Free Float می بینید فعالیت B دارای شناوری ازاد صفر است و دو فعالیت دیگر شناوری ازاد با مقدار یک دارند. بنابراین در بین این سه فعالیت آیتمی که تاثیر شدید روی هل دادن فعالیت بعد از خود دارند فعالیت B است و به محض تاخیر در این فعالیت بلافاصله فعالیت پس نیازش یعنی فعالیت E به جلو رانده خواهد شد داده اما دو فعالیت دیگر تا یک روز تاخیرشان تاثیری در مسیر نخواهد گذاشت.

14

برچسب ها :مطالب مرتبط

دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)