PMS در کنترل پروژه چیست؟

  • انتشار در : ۰۲ خرد ۱۳۹۶
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

PMS چیست؟ فایل اندازه گیری پیشرفت پروژه (Progress Measurement System) فایلی است که درصد پیشرفت پروژه را نمایش میدهد. بعد از برنامه زمان بندی مهمترین فایلی است که باید تهیه شود. دلیل اصلی تهیه PMS این است که در نرم افزارها معمولاً احجام فعالیت ها و مقادیر وارد نمی شود. لازم به ذکر است که ایجاد PMS در نرم افزار پریماورا قابل انجام است اما بسیاری افراد و شرکت ها به دلیل اینکه ممکن است افراد مختلفی که خارج از تخصص برنامه ریزی و کنترل پروژه هستند نیاز دارند با این مقادیر سروکار داشته باشند ترجیحاً آن را درون اکسل تهیه می نمایند تا تمامی افراد مربوط بتوانند به سادگی دسترسی لازم را داشته باشند. این فایل در شرکت های مختلف و پروژه های مختلف می تواند به روش های مختلف تهیه شود. در این آموزش به شما شرح داده خواهد شد که یک فایل PMS استاندارد از چه ستون ها و فیلدهای تشکیل شده است و در اموزش های بعدی شیوه تهیه آن شرح داده خواهد شد.

20

۱-جدول اطلاعات: این فایل دارای یک جدول اصلی است که شامل شماره سطح، شناسه فعالیت ها، WBS، نام فعالیت ها، زمان فعالیت،تاریخ های  شروع و پایان، واحد اندازه گیری فعالیت ها، حجم فعالیت، بهای واحد، قیمت کل می باشد.

11

۲-ستون Weight Value : این ستون ارزش هر فعالیت را نسبت به عدد کل پروژه نمایش می دهد.

12

۳-ستون Weight Factor : این ستون ارزش هر فعالیت را نسبت به سطح بالاتر خودش نمایش می دهد.ّ برای محاسبه این ستون در بعضی فایل های از یک ستون استفاده می شود و در بعضی فایل ها ممکن است مشاهده کنید که به اندازه تعداد سطوح پروژه ایجاد و اندازه گیری شده است و در نهایت در یک ستون تجمیع شده است.

13

۴-بخش درصد های پیشرفت برنامه ای: این بخش مقادیر درصد پیشرفت برنامه ای را نمایش می دهد. از سه ستون که نشان دهنده مقادیر در دوره قبل از تاریخ گزارش گیری (Last Period)، مقادیر در دوره گزارش گیری  (This Period) و مقادیر کل (Cum) تشکیل شده است.

14

۵-بخش درصد های پیشرفت واقعی : این بخش مقادیر درصد پیشرفت واقعی را نمایش می دهد. از سه ستون که نشان دهنده مقادیر در دوره قبل از تاریخ گزارش گیری (Last Period)، مقادیر در دوره گزارش گیری  (This Period) و مقادیر کل (Cum) تشکیل شده است.

15

۶-بخش مربوط به احجام انجام شده: این بخش مقادیر مربوط به احجام انجام شده فعالیت ها را نمایش می دهد. از سه ستون که نشان دهنده مقادیر در دوره قبل از تاریخ گزارش گیری (Last Period)، مقادیر در دوره گزارش گیری  (This Period) و مقادیر کل (Cum) تشکیل شده است.

16

۷-محور زمانی: این محور تاریخ های مربوط به پروژه را نمایش می دهد.

17

۸-جدول بروزرسانی احجام: این جدول که دقیقاً در زیر محور زمانی قرار می گیرد محل وارد کردن اطلاعات مربوط به انجام فعالیت ها و ثبت احجام انجام شده در هر روز برای پروژه می باشد.

18

۹-جدول زمانی: جدولی است که در آن می توانید بازه موردنظر برای مشاهده و نمایش اطلاعات مختلف در بخش های درصدهای پیشرفت برنامه ای، درصد های پیشرفت واقعی و احجام انجام شده را انتخاب و نتیجه را مشاهده کنید.

19

برچسب ها :مطالب مرتبط

دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)