برنامه ریزی و کنترل پروژه های تامین تجهیزات با Primavera

  • انتشار در : ۱۲ شهریور ۱۳۹۶
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

Procurement + Primavera R16.1(Ali Ahmadi Ebrahimi)

برنامه ریزی و کنترل پروژه های تامین تجهیزات با Primavera

ناشر : انتشارات ناقوس

لینک کتاب

http://www.naghoospress.ir/bookview.aspx?bookid=1486935

آنچه در اين كتاب مي آموزيد:

مفاهيم و تعاريف پروژه هاي تامين تجهيزات (Procurement) نصب نرم افزار،ساختار شكست كار (WBS)، مزايا و روش ايجاد آن براي پروژه هاي تامين تجهيزات ماتريس مسئوليت خطي (Linear Responsibility Matrix) همه چيز درباره فعاليت ها (Activities)، روابط، كدهاي فعاليت و Step وزن چيست؟،منابع واقعي و مجازي، ارتباط بين منابع، وزن ها و محاسبات پروژه اسناد و مدارك پروژه (WPs & Docs)، هزينه هاي مستقل از منابع (Expenses) كاربرد هزينه هاي مستقل از منابع در ترسيم نمودارهاي حجمي زمان بندي و به روزرساني پروژه (Schedule)،خطاهاي برنامه زمان بندي، خط مبنا روش مسير بحراني (CPM)،شناوري كل (Total Float) و شناوري آزاد (Free Float) ساختار شكست هزينه هاي پروژه (CBS)،منحني پيشرفت برنامه‌اي و واقعي S Curve،Banana Curve،محاسبه درصدهاي پيشرفت برنامه اي و واقعي در پريماورا نمودار جريان نقدينگي پروژه (Cash Flow) و ايجاد آن در پريماورا و اكسل ايجاد سيستم اندازه گيري پيشرفت پروژه (PMS) ثبت اطلاعات واقعي و بروزرساني برنامه زمان بندي،بروزرساني نمودار جريان نقدينگي (Cash Flow) استفاده از Reports،كاربرد و استفاده از Visualizer تهيه برنامه هاي دو هفتگي و ماهانه در پريماورا و PMS گزارشات روزانه،گزارشات هفتگي داشبوردهاي مديريتي (Dashboards)

 دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)