بخش (Discipline) های پروژه های صنعتی و استفاده از آن در ساختار شکست کار (WBS)

  • انتشار در : ۱۳ مهر ۱۳۹۸
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

بخش (Discipline) های پروژه های صنعتی و استفاده از آن در ساختار شکست کار (WBS)

در این بخش از مطالب آموزشی سایت تصمیم بر این دارم که فعالیت های مربوط به دیسیپلین های مختلف پروژه های صنعتی و روابط بین این فعالیت ها طبق طبیعت اجرا را آموزش دهم. همانطوری که اکثر نیروهای واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه ممکن است تجربه کرده باشند اکثر نیروهای بخش های اجرایی و دفترفنی به دلایل مشغله یا … زیاد تمایل به درگیرشدن در کارهای برنامه ریزی ندارند و همکاری زیادی شاید صورت نگیرد. بنابراین یک نیروی خوب برنامه ریزی و کنترل پروژه کسی است که با تمامی فعالیت های اجرایی، زمان لازم برای اجرای هر فعالیت با توجه به حجم آن، منابع موردنیاز برای انجام آن فعالیت و… آشنایی داشته باشد و بدون شک هرچه دید فنی شما به کارهای پروژه بیشتر باشد برنامه های بسیار مناسب تر و دقیق تری می توانید در اختیار تیم پروژه جهت پیشبرد کار قرار دهید.

بدین منظور ابتدا دیسیپلین های یا همان بخش های مختلف کاری در یک پروژه صنعتی را معرفی می کنیم. این تقسیم بندی به این دلیل انجام می شود که شما بدانید تمامی فعالیت های از یک نوع و با ماهیت یکسان در دسته بندی خاص خود قراردارند و اندازه گیری و مقادیر پیشرفت مناسب و گزارشات مختلف را براحتی بتوانید تهیه نمایید. این بخش ها در تهیه ساختار شکست کار بسیار مهم هستند و دقت نمایید که حتماً باید در نظر گرفته شوند و اگر فعالیت های غیرمرتبط با هر کدام از گروههای ذکر شده را به اشتباه در جای نامناسب قرار دهید اندازه گیری ها و گزارشات صحیح نیست علاوه بر این به برنامه ریزی و تهیه برنامه های کاری برای هر گروه مجزا بسیار موثر می باشد.

حالا ممکن است بعضی از دوستان بپرسند که چرا دیسیپلین های کاری مهم است و چرا باید در ساختار شکست کار مشخص باشند؟

براساس استانداردهای PMBOK و Prince2 و همین طور تجارب عملی به جز منابع علمی که این منابع نیز بر اساس تجریبات خبرگان این رشته تدوین شده است دو قاعده در تدوین ساختار شکست کار پروژه (WBS) باید رعایت شود که عبارتند از:

۱-ساختار شکست کار باید جامع باشد یعنی تمامی فعالیت های یک پروژه را طبق اسکوپ کاری آن در برگیرد.

۲-ساختار شکست کار باید مبتنی بر اقلام تحویل شدنی پروژه باشد که همین اقلام در سطوح پایین به فعالیت ها منجر می شوند.

**** با توجه به قواعد ذکر شده متوجه خواهید شد که باید ساختاری ایجاد شود که تمامی اقلام قابل تحویل پروژه بدون کم وکاست مشخص شده و در جای مناسب خود قرار گیرند که دیسیپلین یکی از مواردی که در ساختار شکست کار به شما کمک می کند که در سطح پایین تر به اقلام قابل تحویل در هر بخش به راحتی دسترسی داشته باشید.

۱-فعالیت های عمرانی (Civil)

برای دیدن ادامه مطلب عضو سایت شوید.عضویت رایگان است

برچسب ها :دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)