صورتجلسات در پروژه ( Minute of Meeting):

  • انتشار در : ۱۶ مهر ۱۳۹۸
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

امروز در مورد یکی از مهمترین مستندات پروژه صحبت خواهیم کرد. جلساتی که مرتبط با پروژه است چه در کارگاه و بخش های اجرایی و چه در زمینه های مدیریتی بسیار حائز اهمیت هستند چرا که بعد از بسته شدن برنامه های زمان بندی بدون شک از برنامه کلی مجبور به استخراج برنامه های دوره ای، ماهانه یا هفتگی کارگاهی هستید تا بتوانید پروژه مطابق برنامه ریزی ها اولیه انجام شده پیگیری کرده و اهداف پروژه را پیش ببرید یکی از اسناد مهمی است که در کلیم های مالی و آنالیز تاخیرات می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به طور معمول جلسات هفتگی کارگاهی برای بررسی وضعیت پروژه برگزار خواهد شد که هدف از این جلسات به صورت کلی به شرح زیر می باشد.

۱-بررسی فعالیت های هفته قبل طبق برنامه کارگاهی ارائه شده

۲-شناسایی کمبودها و نقاط ضعف (نیروهای غیرمتخصص، عدم پیگیری پیمانکار، کمبود های مختلف و….)

۳-ارائه برنامه هفته آینده کارگاه و تسلیم آن به پیمانکار

صورتجلسات جز اسناد رسمی پروژه هستند پس شماره، تاریخ، امضای شرکت کنندگان در آن ضروری است و حتماً باید لحاظ شود در غیر این صورت رسمیت نخواهد شد و در مواقع لزوم نمی توان به آن ارجاع کرد. در حقیقت می توان گفت صورتجلسات بخشی از برنامه مدیریت پروژه هستند که در ریزترین سطح کارگاه و در سطح اجرایی می تواند کمک موثری به پیشبرد پروژه داشته باشد بنابراین ثبت این صورتجلسات، پیگیری آن ها و واکنش نسبت به تاخیرات ایجاد شده که عموماً توسط واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه انجام می شود بسیار حائر اهمیت می باشد.

برای دیدن ادامه مطلب عضو سایت شوید.عضویت رایگان است

برچسب ها :دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)