مراحل تهیه و تنظیم قراردادها و انواع قراردادهای پروژه های عمرانی:

  • انتشار در : ۰۸ آذر ۱۳۹۸
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

امروز در حال مطالعه مطلبی بودم که شاید برای بسیاری از دوستان جذابیتی نداشته باشد اما احساس کردم حداقل جهت آشنایی کلی می تواند مفید باشد.

ابتدا به این مساله باید اشاره کرد که مراحل تهيه و تنظيم يک قرارداد به چهار دسته تقسیم می شود:

  1. مرحله مقدماتي
  2. مرحله انعقاد
  3. مرحله اجرا
  4. مرحله اختتام

     ۱- مرحله مقدماتی : قبل از انعقاد هر قراردادي ، مقدماتي لازم است که در ساده ترين شکل آن به بازار يابي و مذاکره مي توان توجه نمود .

      بازار يابي ( مديريت بازار) : عبارت از فرآيندي است براي مديريت يک سازمان درجهت شناخت بازار که نيازها و تمايلات مخاطبين ( مشتريان) را مشخص نموده و تا حد امکان آنرا تأمين مي نمايد. 

      مذاکره : پس از شناخت بازارهاي جديد و مخاطبين (مشتريان) خود در اين مذاکره و انتخاب آنان ، موضوع ارتباط و مذاکره  با آنان مطرح مي شود .

۲- مرحله انعقاد:اين مرحله از نظر کمي در مقايسه با ديگر مراحل ، کمتر به طول مي انجامد ولي از حيث کيفي ، بسيار حايز اهميت مي باشد و نقطه عطف اساسي در ايجاد تعهدات طرفين قرارداد به شمار مي آيد. بهر حال در اين مرحله قرارداد به شکل قطعي و رسمي تبلور مي يابد که نشان عملي اين مرحله امضا ئ قرارداد توسط طرفين مي باشد.

۳-مرحله اجرا :پس از انعقاد قرارداد به مرحله اجرا مي رسيم که بستگي تام و تمام به انواع قرارداد ها دارد .

۴-مرحله اختتام:هر قراردادي پس از انجام مراحل سه گانه فوق الذکر به مرحله پاياني مي رسد.

روش هاي عقد قرارداد طرح ها و پروژه هاي عمراني:۱-روش پيمانکاري عمومي

۱-روش پیمانکاری عمومی

۲-روش قرارداد هاي جداگانه

۳-انجام کار توسط کارفرما (روش اماني)

۴-روش طراحي –ساخت (EC )

۵-روش طراحي – خريد- ساخت (EPC )

۶-روش مديريت حرفه اي ساخت

۷-روش قرارداد بر اساس فهرست بها

۸-قرارداد بر اساس پيمان مديريت

۹-قرارداد بر اساس برنامه ريزي پيشرفت کار ( Lump Sum )

۱۰-قرارداد بر اساس برآورد کلي يا قيمت ثابت

۱۱-قرارداد کليد در دست ( Turnkey  )

قرارداد هاي نوين مهندسي( New Engineering Contracts ) يا N . E . C1-قرارداد بيع متقابل (Buy Back )

۱-قرارداد بيع متقابل (Buy Back )

۲-قرارداد ساخت ، بهره برداري و انتقال (BOT)

۳-قرارداد ساخت (اجرا)، تملک ، بهره برداري (B . O .O )

۴-قرارداد ساخت ،تملک بهره برداري واگذاري (انتقال) B.O.O.T

۵-قرارداد ساخت ، انتقال ، بهره برداري (B.T.O )

۶-قرارداد ساخت – انتقال فوري (B.T )

۷-قرارداد ساخت – اجاره – انتقال (B.R.T )

در آموزش های بعد سعی بر آن است که تمامی انواع قرارداد ذکرشده در این مطلب تشریح گردد.

برچسب ها :دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)