مازاد تخصیص منابع (Over Allocation Resources) و تسطیح منابع(Level Resources) در پریماورا:

  • انتشار در : ۱۹ خرد ۱۳۹۶
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

گاهی در پروژه هایی که منابع واقعی تعریف و تخصیص داده میشود پیش می اید که یک منبع به صورت همزمان در چندین فعالیت که باید به صورت موازی انجام شوند اختصاص داده می شود. طبیعتاً یک منبع نمی تواند به صورت همزمان چندین فعالیت را انجام دهد در این حالت مازاد تخصیص منابع ایجاد میشود که باید این وضعیت را در نرم افزار پریماورا بررسی کرد و کلیه منابعی را که مازاد تخصیص دارند را تسطیح کنید. برای درک بهتر مطلب به مثال زیر توجه کنید.

۱-فرض کنید یک پروژه ساده به شکل زیر دارید که تمامی فعالیت های آن با یکدیگر رابطه همزمانی دارند.

1

۲-یک منبع از نوع Labor ایجاد کنید .

2

۳-تقویم فعالیت ها و منبع ایجاد شده را یکسان انتخاب کنید.

۴-منبع را به فعالیت ها تخصیص دهید.

3

۵-پروژه را زمان بندی کنید.

4

۶-حال در نمای Activities و از نوار ابزار Resource Usage Profile را انتخاب کنید. در نمای بازشده در سمت راست و پایین صفحه راست کلیک کرده و گزینه Resource Usage Profile Options… را انتخاب و برای نمایش مازاد تخصیص منابع گزینه ها را به شکل زیر انتخاب کنید.

5

6

۷- نتیجه نهایی را در شکل می توانید ببینید. بخش قرمز رنگ مربوط به هر ستون نشان دهنده مازاد مصرف منبع در هر دوره زمانی می باشد.

7

۸-برای از بین بردن مازاد تخصیص منابع سه راه وجود دارد.

الف-افزایش زمان فعالیت ها

ب- افزایش تعداد منابع

ج-تسطیح منابع

۹-اگر بخواهید روش سوم یعنی تسطیح رو انجام بدهید به این معنی که پروژه باید با همان منابع و زمان و بدون تغییر در این دو ایتم انجام بگیرد. خوب اتفاقی که در تسطیح می افتد این است با اینکه رابطه ها از نوع SS هست عملاً تبدیل به روابط از نوع FS می شوند یعنی چون نرم افزار چاره ای جز این نمی بینید که با یک منبع باید هر فعالیت را تمام کرده و سپس فعالیت بعدی شروع شود بنابراین بعد از تسطیح منبع زمان پروژه افزایش خواهد یافت. برای تسطیح منابع از منوی Tools > Level Resources… یا از صفحه کلید Shfit+F9 را همزمان فشار دهید.

8

9

 

 

برچسب ها :مطالب مرتبط

دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)