تفاوت Dissolve و Delete کردن در نرم افزار پریماورا:

  • انتشار در : ۱۵ آذر ۱۳۹۷
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

گاهی اوقات شما نیاز دارید در یک برنامه زمان بندی یک فعالیت را حذف کنید بدون اینکه روابط منطقی و پیوستگی شبکه از بین برود، در این جاست که می توانید از ابزار Dissolve به جای Delete کردن استفاده نمایید. وقتی که شما یک فعالیت را با استفاده از Delete  حذف کنید این فعالیت به صورت کامل از شبکه حذف می گردد و روابط پیش نیازی و پس نیازی آن نیز از بین می رود  و برنامه نیاز به بررسی و اصلاح خواهد داشت. در آموزش زیر این مساله را بررسی می کنیم.

۱- فرض کنید پروژه ای به شکل زیر در اختیار داشته باشید. از این پروژه یک کپی تهیه کنید.

11

۲- نیاز داریم فعالیت B را از شبکه حذف کنیم و این کار را با Delete کردن انجام می دهیم.

12

۳- نتیجه به شکل زیر می باشد.

13

بعد از زمان بندی کردن همانطور که می بنید برنامه زمان بندی دچار تغییرات می شود علاوه بر این چون روابط پیش نیازی و پس نیازی این فعالیت همراه با حذفش از بین می رود مجبورید دوباره این ارتباط را برقرار کنید.

4

۴- قبلاً از این پروژه یک کپی گرفته بودید اکنون همان فعالیت را با ابزار Dissolve حذف کنید.

15

۵- در کادر بازشده گزینه Yes را کلیک کنید این گزینه فقط جهت اطمینان از Dissolve کردن فعالیت می باشد چون دیگر قابلیت بازگشت فعالیت وجود ندارد.

16

۶- نتیجه بعد از زمان بندی به شکل زیر در تصویر بعد دیده خواهد شد.

17

به خوبی مشخص است که با استفاده از Dissolve منطق روابطی و ارتباطی در شبکه بین فعالیت ها حفظ می شود و تاثیرات کمتری رو برنامه زمان بندی خواهد شد. با استفاده از این ابزار چون روابط از نوع FS بوده است نرم افزار به صورت اتوماتیک بعد از حذف فعالیت B فعالیت C را به عنوان پس نیاز فعالیت A انتخاب کرده است.

برچسب ها :دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)